1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13  


 
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สตส.นครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565 (28/12/2564)
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนุชรัตน์ มั่นศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมและร่วมพิธีเปิดโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด (27/12/2564)
วันที่ 25 ธันวาคม 2564 นางสาวจริยา ลิ้มสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ มอบหมายให้ นางชุติกาญจน์ เวสกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด...
สตส.นครสวรรค์ร่วมประชุมหารือการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (23/12/2564)
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวจริยา ลิ้มสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมหารือการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (กรณีโครงการที่จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ)...
สตส.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปีงบประมาณ 2565 (22/12/2564)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวจริยา ลิ้มสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ภายใต้โครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตรปีงบประมาณ 2565....
สตส.นครสวรรค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด (20/12/2564)
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 นางนุชรัตน์ มั่นศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด เพื่อให้ข้อสังเกตและแนวคิด...
อ่านทั้งหมด...     
เอกสารเผยแพร่คำสั่งระเบียบ/กฎหมายคำแนะนำสหกรณ์คำสั่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นๆ 
ประกาศ สตส.นครสวรรค์ เรื่องยกเลิกการเรียกรับสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน (16/09/2564)
ประกาศ มาตรการเร่งด่วนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานะการระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า2019(covid-19) (24/03/2563)
PPT.กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (04/07/2562)
คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (12/06/2562)
PPT แนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีตาม Check list (22/03/2562)
ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน(ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) (12/10/2561)
อ่านทั้งหมด...     
 
รับสมัครงานจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 อัตรา (08/12/2564)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร จำนวน 1 อัตรา (08/12/2564)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา (12/10/2564)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด (02/09/2564)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (24/08/2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (23/07/2564)
อ่านทั้งหมด...     

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

: 0 0

: 0 0
FONTSIZEท่านพอใจกับเวปไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์มากน้อยเพียงใด
 
ข้อมูลทางการเงิน
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักง
านตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ 965/30 ถ.โกสีย์ใต้ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์บริการประชาชน โทรศัพท์ 056-222039 โทรสาร 056-226793 มือถือ 062-0293482 อีเมล์ Cadnv@cad.go.th

| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | คำสงวนลิขสิทธิ์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แสดงการปฏิเสธความรับผิด | 
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel