1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12   
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ท่านพอใจกับเวปไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์มากน้อยเพียงใด
หน้าหลัก >> คำแนะนำสหกรณ์

คำแนะนำสหกรณ์
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับที่ดินรอการชำระหนี้ (29 ต.ค. 2561)
ที่ กษ 0412/ว 35 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ (PA2) (25 พ.ค. 2561)
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบสินทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุน/อุดหนุน จากทางราชการ (25 พ.ค. 2561)
กษ 0404/ว 44 เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับงานสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน (28 ก.พ. 2561)
ที่ กษ.0404/334 แจ้งเวียนหนังสือตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายคืนค่าหุ้นกรณีสหกรณ์มีขาดทุนสะสม (13 ก.พ. 2561)
กษ0404/ว.17 สำเนาแนวทางในการปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์มีการดำเนินธุรกรรมทางการเงินระหว่างกันกับสหกรณ์อื่น (9 ก.พ. 2561)
กษ 0401/ว 52 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (18 ม.ค. 2561)
กษ0404/ว 178 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) (20 ธ.ค. 2560)
คำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตร (15 ธ.ค. 2560)
กษ0404 /ว161 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมให้แก่สหกรณ์นอกภาคเกษตรที่ใกล้ถึงเกณฑณ์การพิจารณาสหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู่สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (23 พ.ย. 2560)
กษ0404 /ว163 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (23 พ.ย. 2560)
กตส. เปลี่ยนแปลง รูปแบบรายงานการสอบบัญชีสหกรณ์ใหม่ (29 ก.ย. 2560)
แนวทางปฏิบัติการจัดกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าสู่กระบวนงานสอบบัญชี (31 ส.ค. 2560)
การเปลี่ยนรูปแบบรายงานการสอบบัญชีสหกรณ์ใหม่ (6 ก.ค. 2560)
แนวปฏิบัติในการรายงานข้อสังเกตุที่ตรวจพบ2 (6 ก.ค. 2560)
แนวปฏิบัติในการรายงานข้อสังเกตุที่ตรวจพบ1 (6 ก.ค. 2560)
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องกำหนดดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) (6 ก.ค. 2560)
แบบอย่างบัตรเชิญ แบบป้ายประชาสัมพันธ์ แบบคำถวายผ้ากฐินพระราชทาน และข้อมปฏิบัติเกี่ยวกับกฐินพระราชทาน (4 ก.ค. 2560)
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อรับบริการตรวจสอบบัญชี (22 มิ.ย. 2560)
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อรับบริการตรวจสอบบัญชี (22 มิ.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
FONTSIZEจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
ข้อมูลทางการเงิน
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักง
านตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ 965/30 ถ.โกสีย์ใต้ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์บริการประชาชน โทรศัพท์ 056-222039 โทรสาร 056-226793 มือถือ 062-0293482 อีเมล์ Cadnv@cad.go.th

| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | คำสงวนลิขสิทธิ์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แสดงการปฏิเสธความรับผิด | 
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel