1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12   
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ท่านพอใจกับเวปไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์มากน้อยเพียงใด
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ สตส.นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตส.นครสวรรค์
หัวหน้า สตส.นครสวรรค์ พร้อมด้วยครูบัญชีดีเด่นสังกัด สตส.นครสวรรค์เข้าร่วมประชุมสัมมนา ประจำปี 2565 "ถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาด้วยมิติทางบัญชี : ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรยุคใหม่” ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี (9 พ.ค. 2565)
สตส.นครสวรรค์ ประชุมสำนักงาน เพื่อติดตามผลงานและวางแผนงานประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 4/2565) (6 พ.ค. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
บุคลากร สตส.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย (2 พ.ค. 2565)
สตส.นคสวรรค์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือนแรก ประงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ สตท.6 ผ่านระบบ Zoom Meeting (28 เม.ย. 2565)
สตส.นครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินและอยู่อาศัย ตามโครงการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) อำเภอแม่เปิน จ.นครสวรรค์ (26 เม.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
สตส.นครสวรรค์ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเก้าเลี้ยว จำกัด (25 เม.ย. 2565)
สตส.นครสวรรค์ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด (25 เม.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
สตส.นครสวรรค์ เข้าร่วมอบรมเรื่องการส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2565 (25 เม.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
สตส.นครสวรรค์ เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหกรณ์ (22 เม.ย. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
สตส.นครสวรรค์ ร่วมประชุมรับนโยบายกับอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผ่านระบบ Gin Conference (22 เม.ย. 2565)
สตส.นครสวรรค์ สอนแนะบัญชี โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ (เมษายน 65) (21 เม.ย. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
สตส.นครสวรรค์ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.6 ครั้งที่ 4/2565 (21 เม.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
สตส.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงหัก (19 เม.ย. 2565)
สตส.นครสวรรค์ รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ (19 เม.ย. 2565)
อ่าน 10 ครั้ง
บุคลากร สตส.นครสวรรค์ จัดพิธีสงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร หัวหน้าสำนักงานฯ ข้าราชการอวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2565 (12 เม.ย. 2565)
อ่าน 14 ครั้ง
สตส.นครสวรรค์ ร่วมรณรงค์ ใช้ปิ่นโต โชว์ถุงผ้า งดใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก สู่เป้าหมายจังหวัดสะอาดและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนร่วมกัน (12 เม.ย. 2565)
สตส.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่องการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติหรือบุคคลอื่น ผ่านระบบ Gin Conference (11 เม.ย. 2565)
สตส.นครสวรรค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานประปาเขตนครสวรรค์ จำกัด (8 เม.ย. 2565)
สตส.นครสวรรค์ เปิดช่องทางการสื่อสาร Open Line Group (7 เม.ย. 2565)
สตส.นครสวรรค์ ร่วมกันจัดกิจกรรม 5ส (5 เม.ย. 2565)
อ่าน 23 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>
FONTSIZEจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
ข้อมูลทางการเงิน
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักง
านตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ 965/30 ถ.โกสีย์ใต้ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์บริการประชาชน โทรศัพท์ 056-222039 โทรสาร 056-226793 มือถือ 062-0293482 อีเมล์ Cadnv@cad.go.th

| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | คำสงวนลิขสิทธิ์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แสดงการปฏิเสธความรับผิด | 
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel