1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12   
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ท่านพอใจกับเวปไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์มากน้อยเพียงใด
หน้าหลัก >> เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มการเสนอ “ตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล” ปี 2565 (25 เม.ย. 2565)
ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต เรื่องการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดลปี 2565 (25 เม.ย. 2565)
ประกาศ โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล (25 เม.ย. 2565)
หนังสือ Online สุจริตชน เพื่อเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต (25 เม.ย. 2565)
แนวทางการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (15 มี.ค. 2565)
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครสวรรค์ ใสสะอาด และงดรับ งดให้ของขวัญ (31 ม.ค. 2565)
ประกาศ สตส.นครสวรรค์ เรื่องยกเลิกการเรียกรับสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน (16 ก.ย. 2564)
ประกาศ มาตรการเร่งด่วนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานะการระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า2019(covid-19) (24 มี.ค. 2563)
PPT.กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (4 ก.ค. 2562)
คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (12 มิ.ย. 2562)
PPT แนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีตาม Check list (22 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน(ลูกหนี้ ธ.ก.ส.) (12 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2561 (10 ก.ย. 2561)
วีดิทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบัญพระมหากษัตริย์ (4 ก.ค. 2561)
ผลการตรวจสอบข้อมูลกรณีบริษัทกล่าวแอบอ้างเป็นสมาชิกองค์การสหกรณ์ประชาชาติ (29 มิ.ย. 2561)
ที่ กษ 0401/ว 794 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง พระราชทานสำเนาพระราโชวาท (13 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์(HRD e-Learning) (13 มิ.ย. 2561)
PTT บรรยายพิเศษ อตส. ในการประชุมสัมมนาครูฯ๖๑ (16 พ.ค. 2561)
ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (8 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (29 มี.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
FONTSIZEจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
ข้อมูลทางการเงิน
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักง
านตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ 965/30 ถ.โกสีย์ใต้ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์บริการประชาชน โทรศัพท์ 056-222039 โทรสาร 056-226793 มือถือ 062-0293482 อีเมล์ Cadnv@cad.go.th

| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | คำสงวนลิขสิทธิ์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แสดงการปฏิเสธความรับผิด | 
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel