1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12   
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ท่านพอใจกับเวปไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์มากน้อยเพียงใด
หน้าหลัก >> คำสั่ง

คำสั่ง
กษ 0404/ ว 149 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (3 พ.ย. 2560)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๘๙๘-๙๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (11 ต.ค. 2560)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๐๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11 ต.ค. 2560)
คำสั่ง กตส.ที่ 874/2560 มอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (4 ต.ค. 2560)
ว.1856 ขอให้ดำเนินการตามผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 (3 ส.ค. 2560)
คำสั่งกษ.ที่ 304/2560 คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปกิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (26 ก.ค. 2560)
ว.3906 ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (26 พ.ค. 2560)
ว.603 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กรตรวจบัญชีสหกรณ์ (26 พ.ค. 2560)

หน้า : [1]
FONTSIZEจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
ข้อมูลทางการเงิน
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักง
านตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ 965/30 ถ.โกสีย์ใต้ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์บริการประชาชน โทรศัพท์ 056-222039 โทรสาร 056-226793 มือถือ 062-0293482 อีเมล์ Cadnv@cad.go.th

| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | คำสงวนลิขสิทธิ์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แสดงการปฏิเสธความรับผิด | 
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel