1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12   
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ท่านพอใจกับเวปไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์มากน้อยเพียงใด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด

วันที่ 27 ธ.ค. 2564

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 นางสาวจริยา ลิ้มสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ มอบหมายให้ นางชุติกาญจน์ เวสกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 21,109,725,182.47 บาท และมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 612,089,904.88 บาท ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ได้ใช้เครื่องมือโปรแกรมระบบเฝ้าระวังเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (โปรแกรม CFSAWS:ss) ซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ และได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ โดยจัดการประชุม แบบ onsite และ online ผ่าน Application Zoom ไปยังจุดประชุมย่อย จำนวน 17 จุด ซึ่งมีตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,707 คน ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารตึก 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
FONTSIZEจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
ข้อมูลทางการเงิน
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักง
านตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ 965/30 ถ.โกสีย์ใต้ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์บริการประชาชน โทรศัพท์ 056-222039 โทรสาร 056-226793 มือถือ 062-0293482 อีเมล์ Cadnv@cad.go.th

| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | คำสงวนลิขสิทธิ์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แสดงการปฏิเสธความรับผิด | 
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel